Tagastamisõigus

 1. eheehe.ee veebipoes kehtivad kõik Eesti vabariigi seadusega kehtestatud 14 päevane toodete tagastamise ja garantiikord.
 2. Kauba tagastamiseks tuleb koheselt saata e-mail info@eheehe.ee. Tagastamisõigus kehtib 14 päeva kauba kätte saamise päevast.
 3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, rikkumata ja originaalpakendis.
 4. Kauba tagastamine toimub kliendi kulul v.a juhul kui toode ei vasta tellitule või on praak.
 5. Eesti Ehe OÜ  tagastab raha tagastatava toote eest koheselt, kuid mitte hiljem kui 21 päeva jooksul.

Müügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad eheehe.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Eesti Ehe OÜ (edaspidi eheehe.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad eheehe.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 3. eheehe.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse eheehe.ee veebilehel.

Hinnad

 1. eheehe.ee veebipoes on kõik hinnad eurodes, hindadele ei lisandu  käibemaksu ja ilma saatmiskuluta.
 2. Kui tellimus jääb alla 100 euro, lisandub saatekulu vastavalt kliendi valitud saatmise viisile.

Tellimus

 1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil ta on klikkinud lingile “Lisa Ostukorvi”, seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist.
 2. Tellimus katkestatakse kui klient ei ole tasunud 100% tellimuse summast 48 tunni jooksul tellimuse vormistamise hetkest. Sellisel juhul tuleb tellimus vormistada uuesti.
 3. Kui klient soovib tellimusest taganeda, siis taganemisteade tuleb esitada kirjalikult e-mailile: info@eheehe.ee kuhu tuleb märkida ka tellimuse number.

Müügilepingu jõustumine

 1. Müügileping jõustub hetkest, kui raha on jõudnud Eesti Ehe OÜ arveldusarvele.

Kohaletoimetamine

 1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib eheehe.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
 2. eheehe.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
 3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel.
 4. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.
 5. ehehehe.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida eheehe.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Vääramata jõud

 1. eheehe.ee ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida eheehe.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Pretensioonide esitamise kord

Vastavalt võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

 1. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama eheehe.ee´d probleemidest e-posti aadressil info@eheehe.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 1-kuu jooksul peale defekti avastamist.
 2. ehehe.ee ei vastuta:
  Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest.
  Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
  Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
 3. Kõik pretensioonid vaadatakse üle koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

Isikuandmete salastatus

Registreerimisel esitatud andmed ja info on salastatud, ega kuulu avalikustamisele kolmandatele osapooltele.

Käesolevate tingimuste nõustumisel on eelduseks veebipoest eheehe.ee ostmiseks. Meie meeskond annab endast parima, sest suurim rõõm on rahulolev ja õnnelik klient.